मराठी विश्वकोश - मराठी विश्वकोशाचे सर्व संहिता खंड एका दृष्टिक्षेपात

मराठी विश्वकोशाचे सर्व संहिता खंड एका दृष्टिक्षेपात

 

मराठी विश्वकोश खंड १ ते खंड २० (पूर्वार्ध व उत्तरार्ध)

मराठी विश्वकोश खंड क्रमांक

 

प्रमुख संपादकांचे नांव

 

अंक ते आतुर चिकित्सा

तर्कतीर्थ लक्ष्मणशास्त्री जोशी

आतुरनिदान ते एप्स्टाइन जेकब

तर्कतीर्थ लक्ष्मणशास्त्री जोशी

एबिंगहाउस हेरमान ते किंसागानी

तर्कतीर्थ लक्ष्मणशास्त्री जोशी

कीकट ते गाल्फिमिया ग्लॉका

तर्कतीर्थ लक्ष्मणशास्त्री जोशी

गाल्वा एव्हारीस्त ते चेदि

तर्कतीर्थ लक्ष्मणशास्त्री जोशी

चेन सर एर्न्स्ट बोरिस ते डोळा

तर्कतीर्थ लक्ष्मणशास्त्री जोशी

डयुइसबुर्क ते धरणगाव

तर्कतीर्थ लक्ष्मणशास्त्री जोशी

धरणे व बंधारे ते न्वाकशॉट

तर्कतीर्थ लक्ष्मणशास्त्री जोशी

पउमचरिउ ते पेहलवी साहित्य

तर्कतीर्थ लक्ष्मणशास्त्री जोशी

१०

पैकारा ते बंदरे

तर्कतीर्थ लक्ष्मणशास्त्री जोशी

११

बंदा ते ब्वेनस एअरीझ

तर्कतीर्थ लक्ष्मणशास्त्री जोशी

१२

भंगुरतारा ते महाराष्ट्र राज्य

तर्कतीर्थ लक्ष्मणशास्त्री जोशी

१३

महाराष्ट्र राज्य इलेक्ट्रॉनिकी विकास महामंडळे ते म्हैसूर संस्थान

तर्कतीर्थ लक्ष्मणशास्त्री जोशी

१४

यंग एडवर्ड ते रेयून्योबेट

तर्कतीर्थ लक्ष्मणशास्त्री जोशी

१५

रेल्वे ते वाद्य व वाद्यवर्गीकरण

तर्कतीर्थ लक्ष्मणशास्त्री जोशी

१६

वाद्यवृंद ते विज्ञानशिक्षण

प्रा. मे. पुं. रेगे

१७

विज्ञानाचे तत्त्वज्ञान ते शेक्सपिअर विल्यम

डॉ. विजया वाड

१८

शेख अमर ते सहयाद्रि

डॉ. विजया वाड

१९

सँगर, फ्रेडरिक ते सृष्टी व मानव

डॉ. विजया वाड

२० (पूर्वार्ध)

सेई शोनागुन ते हर्षचरित

डॉ. विजया वाड

२० (उत्तरार्ध)

हर्षवर्धन, सम्राट ते ज्ञेयवाद

डॉ. विजया वाड

 

अद्ययावत माहिती